Kathleen E. Marshall - Two Yellow Pears, Gouache on paper

Two Yellow Pears, 1991
Gouache on paper, 4.75 x 5.5 inches (11.4 x 13.2 cm)
#95 - Price: $1800